Kundundersökning

Kontakten


Hur kom ni i kontakt med oss?

Hur upplevde ni första kontakten med oss?

Besikning och beställning


Hur var kompetens och bemötande vid besiktning?

Hur upplevde ni offerten?

Hur upplevde ni förfarandet med att beställa arbetet?

Utförande


Hur upplevde ni bemötandet med våra anställda?

Hur upplevde ni kvalité och kunnande hos vår personal?

Hur upplevde ni att vi skötte städning?

Allmänt


Har vi varit lyhörda för era behov?

Har vi varit lätta att få kontakt med?

Hur har helhetsintrycket av oss varit?


Övrigt

Har ni några synpunkter på saker vi kan göra bättre?


Kan ni tänka er att vi kan lämna er som referens?

Om ja, var god och fyll i kontaktuppgifter