Om Color Off AB

VD Rose Collins

VD Rose Collins

Lång erfarenhet och ett genomgripande miljötänk

Color off är ditt första val när det gäller kvalitet och kostnad. I drygt 25 år har Color off arbetat med fasad- och fastighetsrengörning av varjehanda slag. Det innebär att vi åtar oss små jobb som så väl stora. Allt från klottersanering till högtryckstvätt av alla möjliga objekt. När du anlitar oss kan du vara säker på att vi gör jobbet snabbt, noggrant och snyggast möjligast. Vårt höga kvalitetsmedvetande och genomgripande miljötänk borgar för att vi utför ditt uppdrag på bästa tänkbara sätt. Vi vill att du känner dig trygg hos oss.

Personal med hög kompetens

Vår personal är välutbildad och genomgår kontinuerlig vidareutbilding för att vi ska hålla oss i framkanten av utvecklingen. Det innebär att vi vet vad som är värt att veta om sanering och dessutom har kompetensen att utföra arbetet på ett miljöriktigt och varsamt sätt.

Vår flotta

Vi har 20 mobila enheter, 12 utrustade med hetvattenhögtryck, ett fordon utrustat med kompressor för olika typer av blästringsarbeten, två fordon för mindre saneringar. En anställd i varje fordon, som kompletteras med hjälparbetare vid behov. Den huvudsakliga arbetsuppdelningen och planeringen görs från kontoret.

Miljö

Vi använder miljö- och hälsogodkända kemikalier främst från Trion Tensid, Pica Kemi och All Away. Vi använder de produkter som är effektivast, men samtidigt skonsammast för miljön. Miljötänkandet är också viktigt i våra transporter och hos våra leverantörer. Våra restprodukter lämnas för återvinning och destruktion hos Skafab.

Transporter

Vi optimerar våra transporter. Arbetsledaren ser till att arbeten i samma område utförs sekventiellt, samt att inköp av samma leverantör optimeras så att antalet transporter och förlorad tid blir så liten som möjligt.

Leverantörer

Vi ställer höga krav på våra leverantörer. Våra leverantörer skall upprätthålla en god kvalitet till rätt pris. De skall också ha ett genomtänkt kvalitetssystem där miljötänkande ligger långt framme.

Utbildning

Våra anställda kompetensutvecklas för att ligga spetsen på utvecklingen inom sanering.

Slutbesiktning

Vid större saneringar kontrolleras alltid resultatet med kund, innan fakturering sker. Vid mindre saneringar tas alltid foto före och efter utfört arbete.

Försäkring

Color Off är ansvarsförsäkrade i IF-försäkringar upp till 20 miljoner kronor.