Blästring

Principen

Ibland räcker inte högtryckstvättning till eller tvätten ger för mycket vatten, och konventionell blästring kan skada underlaget för mycket. Då är finblästring ett bra och naturvänligt alternativ eftersom inga kemikalier används. Finblästring är ett sätt att ta bort färg eller att göra rent en yta med minsta möjliga skador på underlaget.

Utförande

Finblästring är ett samspel mellan tryck, flöde, vatten och val av blästermedel och munstycke.

Aggregat

Kompressor som kan ge ett tryck på upp till 10 bar och en luftmängd på maximalt 5 kubikmeter per minut.

Medel för finblästring

Det finns olika blästermaterial och kornstorlekar beroende på användningsområde.