Brand

Principen
Brand för med sig många olägenheter, förutom den ofta känslomässiga förlusten. Lukt, sot, vatten och så vidare. Konstruktioner skadas och vår utbildade personal måste arbeta med stor försiktighet och med skyddsutrustning för att på rätt sätt kunna ta hand om avfallet. Ibland kan byggnader räddas, ibland måste de rivas.