Kemikaliesanering

Principen

Det är vanligen i industrimiljö som behovet uppstår av att sanera alla sorters kemikalier, föroreningar, olja etc. Men även exempelvis hyresvärdar och privatpersoner kan behöva få professionell hjälp att ta hand om den här typen av problem. Det handlar inte bara om att skydda sig själv från skadliga ämnen, de måste tas om hand på ett sätt som har minsta miljöpåverkan. Här sanerar vi en efter en oljetank som har läckt i en villa.

Trots att PCB förbjöds 1972 finns det fortfarande kvar i fogmassor, vanligt mellan betongelement eller runt äldre glasfasader. PCB är en miljöfarlig produkt och skall hanteras därefter, vilket Vi har kunskaper om.

Vi utför allt från sanering av PCB fogarna till återfogning.

Sanering i industrimiljö betyder ofta att ta hand om sådant som kunden själv inte kan, får eller vill hantera. Till exempel olja och sotning. Det är inte ovanligt att det är riktigt smutsiga jobb. Därför har vi tuff personal med rätt utrustning och kunskap, som klarar arbetet med bibehållen säkerhet och miljöaspekt.

Vår personal som utför asbestsanering har den utbildning som arbetsmiljöverket kräver. Vi har också arbetsmiljöverkets tillstånd att hantera asbest vid rivning samt att transportera avfallet.

Radon i marken är vanligt och finns naturligt i stora stråk tvärs Mälaren. Även gammal lättbetong kan avge radon. Det krävs kunskap för att göra rätt, en kunskap som finns hos oss. Du får till och med ett värde på hur bra vi skött jobbet, mätningar görs rutinmässigt efteråt som kontroll. På bilden monterar vi ett utsugningssytem på en privat villa.