Klottersanering

Principen

Vid klottersanering används speciella klotterborttagare beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på. Detta för att inte förvärra skadan. Klotterborttagaren reagerar kemiskt med "klottret", så att det går att få bort utan att skada den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering. (Sanering kan även utföras utan kemikalier, se blästring).

Applikationer

Klotterborttagaren penslas eller sprutas på klottret, medlet arbetas därefter in i ytan. Klotterborttagaren får verka tills klottret är upplöst, ca. 20 minuter - 4 timmar, sedan spolas klottret bort med hetvatten under högtryck, detta upprepas vid behov. Eventuella skuggrester tas bort med högalkalisk skuggborttagare. Avslutningsvis spolas ytan med rent vatten.

Aggregat

KEW-Contractor silent är ett högtrycksaggregat för klottersanering med en kapacitet på 23 liter per minut och tryck upp till 200 bar, samt en temperatur på 100 grader. Miljövänligt med katalysator och mycket låg ljudnivå.

Medel för klottersanering

Medlen är speciellt utvecklade för att kunna göra ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö. Vi använder medel som uppfyller OECD 302-B. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.

Principen
Klotterskydd är ett vattenburet allväders långtidsskydd, avsett för de flesta typer av ytor. Klotterskyddet fångar upp spray- och penselklotter, samt har en god motståndskraft mot tuschklotter. Skyddar mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt upp till minst 5 år. Klotterborttagning på skyddad yta görs med hetvatten på 90 grader och högtryck på 70-200 bar beroende på ytans beskaffenhet. Den sanerade ytan återskyddas sedan.

Applikationer
Klotterskyddet läggs på i två lager, med 1 – 3 timmars torktid mellan påläggningarna.

Aggregat
Påläggning sker med pensel, roller, färgspruta eller lågtrycksspruta. Eventuella rinningar jämnas ut med pensel eller roller.

Medel för klotterskydd
Medlet är diffusionöppet och är lätt biologisk nedbrytbart enligt OECD 302-B, samt godkänt enligt BRO 2004. Klotterskyddet är transparent mer eller mindre märkbar, beroende på ytan. UV-resistent, väder- och vattenavvisande. Skyddet är ett så kallat offerskydd, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas på nytt.

Principen
Vid klottersanering används speciella klotterborttagare beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på. Detta för att inte förvärra skadan. Klotterborttagaren reagerar kemiskt med ”klottret”så att det går att få bort från underlaget utan att skada den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering.

OBS! Vid sanering av målade ytor inomhus finns risk att klottret och den riktiga färgen blandas, detta kan vara mycket svårt att få bort och måste då övermålas. Om man inte klottersanerar utan endast målar över kommer klottret att slå igenom.

Applikationer
Ytan förvattnas, därefter påföres klotterborttagaren med svamp eller trasa. Klottret bearbetas utifrån och inåt. Ytan torkas därefter ren med papper eller trasa för att avslutningsvis sköljas av med vatten.

Medel för klotterskydd
Medlen är speciellt utvecklade för att kunna göra ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö. Vi använder medel som uppfyller OECD 302-B. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.

Principen
Ibland räcker inte högtryckstvättning till eller tvätten ger för mycket vatten, och konventionell blästring kan skada underlaget för mycket. Då är finblästring ett bra och naturvänligt alternativ eftersom inga kemikalier används. Finblästring är ett sätt att ta bort färg eller att göra rent en yta med minsta möjliga skador på underlaget.

Utförande
Finblästring är ett samspel mellan tryck, flöde, vatten och val av blästermedel och munstycke.

Aggregat
Kompressor som kan ge ett tryck på upp till 10 bar och en luftmängd på maximalt 5 kubikmeter per minut.

Medel för finblästring
Det finns olika blästermaterial och kornstorlekar beroende på användningsområde.