08-60 55 020 | info@coloroff.se

Störst på betongimpregnering i Stockholm

Betongimpregnering i Stockholm inom 24 h

 • Ytterst liten påverkan på fasaden
 • Endast miljögodkända medel
 • Störst i Sverige

Därför ska du välja Color off

 • Snabbt & enkelt

  Ni rapporterar via ert inlogg. Arbetet utfört inom 24 timmar – snabbt & enkelt.

 • Störst i Stockholm

  Störst i Stockholm

  Color off är störst i Stockholm.

 • Miljövänligt klassade kemikalier

  Vi använder enbart miljövänligt klassade kemikalier.

 • Principen

  Vid betongimpregnering, som med ett finare ord också kallas hydrofobering vill man skydda byggnader och betongkonstruktioner mot skador orsakade av fukt. Detta ger fasaden många fördelar där förhindring av frostsprängningar är en av dem. Frostsprängning uppstår nämligen när fukt har trängt in i fasaden. Om den sedan fryser och expanderar går fasaden sönder. Även om en betongimpregnering hindrar vatten från att tränga in i väggen eller betongkonstruktionen, är den samtidigt ång-genomsläppligt, vilket gör att vattenånga fritt kan vandra ut. Betongimpregneringen kan även utföras på annat material som tegelsten, kalksten och murbruk mm. En korrekt utförd betongimpregnering förbättrar och styrker fasadens motståndskraft mot väder och vind under många år.

 • Applikationer

  Ytan som skall betongimpregneras spolar vi först ren för att försäkra oss att resultatet ska bli så jämt och bra som möjligt. Efter att ytan är rengjord sprutas impregneringen ut jämnt fördelat över hela ytan. Den betongimpregnering vi lägger på skall sedan ligga kvar tillräckligt lång tid så att precis rätt mängd impregnering sugs in i ytan så att en djupimpregnering uppstår. När själva betongimpregneringen är klar spolar vi av ytan med rent vatten om det behövs.

 • Aggregat

  Betongimpregnering appliceras i huvudsak med målarspruta eller lågtrycksspruta beroende på typ av impregneringsmedel och eventuella lösningsmedel. Vilket impregneringsmedel som används styrs bland annat av vad det är för fasad.

 • Medel för betongimpregnering

  Medlen består av silaner eller siloxaner i koncentrat eller i lösning. Medlen är godkända enligt BRO 2004.

Vid använder enbart godkända medel av högsta kvalité för att minimera påverkan på fasaden

– Mattias Malmqvist, VD Color Off AB

Presentationsvideo

 • 500

  nöjda kunder

 • 215

  nöjda kunder

 • 60+

  nöjda kunder