08-60 55 020 | info@coloroff.se

GDPR - Hur Color Off AB hanterar personuppgifter

GDPR förteckning hur Color off AB hanterar personuppgifter

Vi på Color off AB värnar alltid om personlig integritet. Det är väldigt viktigt för oss att ni som kund känner er trygg med hur vi behandlar era personuppgifter på ett sätt som är gällande i den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

• Ansvarig för hantering av personuppgifter Mattias Malmqvist VD på Color off AB. info@coloroff.se, 0734-172147
• Personuppgifter används till Kundregister, kontakt uppgifter på web plats.
• Kategorier av personer och uppgifter som förekommer: Anställda & kunder
• Personuppgifter per mail tas bort fortast möjligt efter det att mailet har sparats i en mapp på datorn som är lösenordbaserat.
• Våra datorer släcks efter 15 min och öppnas sedan med lösenord
• Kundregistret är webbbaserat och innehåller kontakt uppgifter och faktura adresser och det är uppgifter som som behövs för att uppfylla våra avtal och beställningar från kunder. Color off AB sparar dina uppgifter så länge du är användare och det är nödvändigt för att uppnå ändamålen med Tjänsten.

Vill ni som kund avregistrera er kan ni göra det antingen per mail info@coloroff.se eller ringa kontoret 08-6055020

Som huvudregel delar Color off AB inga personuppgifter med tredje part.