08-60 55 020 | info@coloroff.se

Hur tar man bort klotter

Att få bort klotter kan vara en tidskrävande utmaning. Som tur är finns det flera sätt att gå till väga och om du inte vill utföra en sanering på egen hand kan du alltid kontakta en firma. Nedan kommer vi att gå igenom hur klottersanering går till, vilka metoder som används och vad du kan göra när du blivit utsatt för oönskat klotter.

Sanering av graffiti och klotter

Sanering av klotter och graffiti är viktigt av många anledningar. Dels så är klotter olagligt och kan orsaka skada eller förstörelse av egendom. Klottret skadar det visuella utseendet av byggnaden och minskar allmänhetens njutning av att se den. Dels så kan klotter också bidra till en känsla av otrygghet i områden där graffiti förekommer i stor mängd. För att ta bort klotter och hålla egendom i gott skick kan man genomföra en klottersanering.

Saneringen omfattar processen av att ta bort klotter eller olaga graffiti som målats på byggnader, offentliga platser eller annan egendom utan tillstånd. Det inkluderar även förbehandling i form av skydd mot klotter på ytor som man vet om eller förväntar sig kommer bli nedklottrade.

Så går det till

En framgångsrik sanering som får byggnaden att återgå till sitt normalskick kräver en optimal kombination mellan en bra klotterborttagare och lämplig utrustning för ändamålet. Klotter och graffiti kan tas bort på följande vis: 

  • Rengöringsmedel: Det finns speciella rengöringsmedel eller klotterborttagare som är speciellt framtagna för att få bort klotter från olika ytor. Observera att det finns olika borttagare lämpade för olika ytor.
  • Högtryckstvätt: Kan användas för att avlägsna klotter från ytor som tål vatten, exempelvis betongväggar eller trottoarer. Här är det viktigt att använda rätt tryck och riktning för att inte skada den underliggande ytan.
  • Kemiska medel: Kan användas för att få bort graffiti och klotter från exempelvis fasader. Denna metod kräver försiktighet och du bör aldrig använda kemikalier utan skyddshandskar och skyddsglasögon.
  • Måla om: I de fall som klottret inte är möjligt att avlägsna kan man iställer måla om ytan.

Den som utför arbetet bör ha god kännedom kring hur klotterborttagare verkar på olika underlag samt hur klottret och underlaget kommer att reagera på medlet. Utföraren måste också förstå hur utrustningen fungerar och använda en fungerande arbetsmetod för att nå bästa resultat. Om du är osäker på processen är det alltid en god idé att anställa en firma för uppdraget. Välkommen att kontakta oss på Color Off när du behöver hjälp. 

Klottersanering Stockholm | Klottersanering Norrtälje | Klottersanering Västerås | Klottersanering Uppsala | Klottersanering Sundsvall | Klottersanering Norrköping | Klottersanering Gävle | Klottersanering Eskilstuna | Klottersanering Enköping

Sanering inomhus

Att sanera inomhusytor kan vara knepigt. Problemet ligger ofta i att både klottret och väggfärgen är organiskt baserade, vilket kan leda till att man löser upp båda färgerna. 

För att göra saneringen så effektiv som möjligt är det viktigt att ha koll på verkningstiden. Kemikalien ska vara applicerad på ytan tillräckligt länge för att lösa klotter, men inte såpass länge att den underliggande väggfärgen släpper. Ofta är det frågan om mycket korta verkningstider. Klottret avlägsnas genom att man först duschar på kemet, fångar upp eventuella rinningar med en trasa och därefter börjar man försiktigt arbeta med scotchbrite. När kemikalierna verkat tillräckligt länge ska ytan eftersköljas med vatten eller en våt trasa. 

Tyvärr händer ofta att klotterfärgen redan vid appliceringstillfället löst den underliggande färgen och förenat sig med denna. Det enda du kan göra för att säkra ytan är egentligen att förbehandla den med klotterskydd redan innan klottret hamnar där.

Sanering utomhus

Vid utomhussanering måste man först och främst analysera fasadmaterialet och hur detta infärgats. Oftast är fasader målade med oorganiska färger, medan klotter till största del består av organiska färger. Ett neutralt organiskt lösningsmedel är endast verksamt mot den organiska färgen medan den oorganiska färgen i de flesta fall blir oberörd. Bra organiska lösningsmedel relativt skonsamma mot oorganiskt pigmenterade väggar och dessa kan då användas med fördel. Bindemedlet i de flesta fasadmaterial är kalk, vilket är relativt okänsliga för alkaliska produkter, medan sura produkter direkt angriper och löser bindemedlet.

När man utför en vanlig utomhussanering så löses färgen upp med vatten som rinner ner på marken. Därför bör man täcka för dagvattenbrunnar med saneringsmattor för att minska risken för utsläpp.

Hur skyddar man en vägg från oönskat klotter?

Som tidigare nämnt kan ytor som förväntas bli nedklottrade förbehandlas med klotterskydd. Skyddet är grund för en effektiv, ekonomisk och miljövänlig hantering av klotter. Processen innebär att en yta förbehandlas med ett skydd som innehåller ett vax, vilket bildar en hinna som hindrar klotterfärger att träna in i underlaget. Då sätter sig klottret istället utanpå vaxet. När man vill sanera väggen tvättar man helt enkelt den med hetvatten, som gör att vaxet smälter. Då följer klotterfärgen med. 

Viktigt är att underlaget man använder skyddet på är vattentätt. Det måste även klara av att spolas med vatten på en temperatur upp till 70 grader. Annars går det inte att smälta vaxet. Om väggen uppfyller kraven kan skyddet appliceras på väggen. Viktigt att tänka på är:

  • Underlaget ska vara rent, fritt från damm och trafikfilm. Detta för att skyddet ska fästa ordentligt och vara heltäckande. Har klotterborttagare använts är det viktigt att efterskölja rejält med vatten. Annars kan skyddet vitfärgas där kemrester finns kvar.
  • Skyddet ska vara jämnt fördelat och tillräckligt tjockt. För att säkerställa detta ska skyddet (även om det är ett enlagers) appliceras i minst 2 jämna tunna lager. Gärna något mer för mycket porösa underlag, som exempelvis sandsten.
  • Det är viktigt att skyddet får torka ordentligt mellan lagerna så att det byggs upp en hinna utanpå underlaget.

Vill du ha hjälp att skydda din vägg mot oönskat klotter och graffiti? Kontakta oss på Color Off. Vi använder oss av klotterskydd baserat på rena, biologiskt nedbrytbara vaxer.