08-60 55 020 | info@coloroff.se

Klottrets påverkan på fastighetsvärdet

Klotter är ett stort problem för många fastighetsägare och det handlar inte bara om att det ser fult och tråkigt ut. Klotter kan faktiskt minska värdet på en fastighet. När en byggnad är full med klotter kan det se ut som om ingen bryr sig om platsen, vilket kan göra att fastigheten blir mindre attraktiv för både hyresgäster och köpare. Detta kan leda till att fastighetens värde påverkas och sänks. I denna artikel kommer vi att prata om hur klotter kan påverka en fastighets värde och även hur man kan förebygga klotter. 

Klottrets konsekvenser 

Klotter har tyvärr en tendens att skapa en olycklig kedjereaktion och när en byggnad en gång blivit nedklottrad och detta inte åtgärdas omedelbart, kan det uppfattas som ett “öppet fönster” för ytterligare klotter och vandalism. Detta fenomen är väl dokumenterat och har till och med ett namn inom kriminologin, ofta kallat för ”Broken Windows”-teorin, där små tecken på oordning och försummelse på en byggnad kan leda till större och mer systematisk skadegörelse. Därför kan ett enda klotter snabbt eskalera till omfattande skadegörelse, vilket ytterligare påverkar fastighetens estetiska och ekonomiska värde. Därför är det av yttersta vikt för fastighetsägare att snabbt ta itu med klotter. Genom att agera snabbt kan de inte bara bibehålla fastighetens utseende, utan också undvika den negativa spiral av skadegörelse och värdeminskning som obehandlat klotter kan leda till.

Tips för att
hantera klotter

Ta bort klottret direkt

Att snabbt ta bort klotter är avgörande! Om klotter får sitta kvar, lockar det bara till mer av samma sort. Tänk även på fasaden, klotter som inte tas bort kan orsaka allvarliga skador, som frostsprängningar. Det beror på att färgen håller kvar fukt i materialet. Ha också en budget redo för klottersanering. Det gör att du kan agera blixtsnabbt när olyckan är framme.

Bygg rätt för att förhindra klotter

Design kan vara en hjälte i kampen mot klotter! Genom att planera smart och bygga kan du minska risken för klotter. Plantera exempelvis buskar eller använd material som är svåra att måla på i områden där klotter är vanligt, som nära tågbanor eller stora vägar. Det gör det svårare för klottrarna att nå fram och förstöra. 

Använd klotterskydd

Klotterskydd, som är vattenbaserat och utformat för att stå emot alla väderförhållanden, erbjuder ett långvarigt skydd för en mängd olika ytor. Detta skydd är särskilt effektivt för att fånga upp och motstå spray- och penselbaserat klotter, samt erbjuder robust motstånd mot tuschklotter. Klotterskyddet fungerar även som en barriär mot luftföroreningar och väderrelaterad slitage och bevarar ytan skyddad från fukt. Dess skyddande egenskaper varar i minst 5 år, vilket gör det till en långsiktig lösning för att hålla ytor rena och skyddade.

Om du behöver hjälp med klottersanering

Är din fastighet drabbad av klotter? Oroa dig inte, Color Off har lösningen! Vi förstår hur frustrerande och skadligt klotter kan vara, därför erbjuder vi professionell klottersanering i Stockholm. Vår expertis och specialutvecklade klotterborttagare garanterar en effektiv och skonsam rengöring av din fastighet. Genom en kemisk process bryter våra klotterborttagare ner klottret utan att skada ytan under. Detta är vad vi kallar för kemisk sanering, en metod som är både effektiv och varsam. För den som föredrar en mer miljövänlig lösning, erbjuder vi även klottersanering via blästring, helt utan kemikalier. Kontakta oss idag och få hjälp inom 24 timmar.