08-60 55 020 | info@coloroff.se

Så påverkar regelbunden fasadtvätt din fastighet

Fasaden på dina fastigheter står ständigt inför utmaningen av nedsmutsning och vattenskador. Vatten och fukt som tränger in i fasaden handlar inte bara om själva utseendet utan det utgör också en risk för nedbrytning av fasad- och byggnadsmaterial, vilket kan resultera i både mögel och röta.

Detta kräver inte bara omfattande sanering utan kan också orsaka frysskador på byggnadsmaterial. Dessutom leder en fuktig fasad till sämre värmeisolering, vilket ökar dina uppvärmningskostnader.

Att försumma fasadens underhåll kan alltså leda till höga och onödiga kostnader. Det finns mycket du kan göra på egen hand, men för att få ett så bra resultat som möjligt rekommenderar vi att ta hjälp av en expert. På Color Off erbjuder vi bland annat fasadtvätt i Stockholm. Kontakta oss idag!

Förlänger livslängden
på din fasad

Regelbunden tvätt av fasaden förlänger färgens livslängd, förebygger skador och skjuter upp behovet av renovering. Trots att moderna husfärger ofta innehåller bekämpningsmedel mot mögel och algangrepp, är detta inte en fullständig garanti för skydd.

Sparar pengar

Att regelbundet rengöra fasaden är betydligt billigare och mindre tidskrävande än att måla om. Denna enkla åtgärd kan spara dig både tid och pengar i det långa loppet.

Hur ofta?

Behovet av fasadtvätt varierar beroende på ditt hus, läge, omgivningen och vilken färg som är använd. Faktorer som nederbörd, jord, sot och pollen, i kombination med ett fuktigt klimat, kan snabbt leda till alg- och mögelpåväxt. Det är därför rekommenderat med en tvätt varje eller vartannat år, beroende på hur ditt hus ser ut och har för material.

När på året ska fasaden tvättas?

Den bästa tiden för fasadrengöring är under våren eller hösten. Det är också klokt att undvika perioder med hög pollenkoncentration och extremt väder som kraftigt regn eller frost. Om du upptäcker små svarta prickar eller tecken på algväxt är det definitivt dags för en fasadtvätt. Regelbundet underhåll gör processen enklare och förhindrar att smutsen blir permanent.

Kontakta oss idag och boka in en fasadtvätt!