08-60 55 020 | info@coloroff.se

Tekniker och medel för effektiv klotterborttagning

Klotter är inte bara något som ser tråkigt ut, utan ett problem som påverkar både fastigheter och hela samhällen. När en byggnad eller ett offentligt utrymme drabbas av klotter, skapas en känsla av försummelse och oordning vilket kan leda till en negativ bild av området. Dessutom kan upprepat klotter uppmuntra till ytterligare vandalisering. För att effektivt ta itu med detta problem är det avgörande att välja rätt tekniker och produkter för klottersanering. Att välja fel metod för klottersanering kan inte bara vara ineffektivt, utan även innebära en risk för att skada den underliggande ytan. Detta kan leda till ytterligare kostnader och problem. I takt med att medvetenheten om miljöpåverkan ökar, blir det också allt viktigare att välja saneringsmetoder som inte bara är effektiva, utan även miljövänliga.

I den här artikeln kommer vi att utforska olika metoder för klottersanering, på Color Off erbjuder vi bland annat klottersanering i Stockholm, Uppsala och Gävle

Olika tekniker
för klottersanering

Valet av rätt klotterborttagare är avgörande för att effektivt och säkert ta bort klottret utan att skada ytan under. Det kräver kunskap om både klottrets sammansättning och den berörda ytan för att välja den mest lämpliga produkten. Genom att använda rätt metod bidrar det till att bevara ytan och förbättra utseendet på klotterdrabbade fastigheter. 

Kemisk sanering:

Kemisk klotterborttagning är ett effektivt verktyg i kampen mot klotter. Dessa produkter fungerar genom att bryta ner färgens struktur, vilket gör det enklare att avlägsna klottret från olika ytor. När klotterborttagningen appliceras på klottret, inträder en kemisk reaktion som löser upp färgen och separerar den från underliggande yta.

Det finns en mängd olika kemiska produkter designade för att hantera specifika typer av klotter och ytor. Vissa produkter är utformade för att vara skonsamma mot känsliga ytor som glas eller vissa typer av sten, medan andra är mer kraftfulla och lämpar sig för hårdare material som betong eller metall. Medlen är speciellt utvecklade för att kunna göra ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö. Vi använder medel som uppfyller OECD 302-B. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.

Blästring

Blästring är en miljövänlig och effektiv metod för att rengöra ytor och ta bort färg. Denna process involverar att blåsa små partiklar, som inte innehåller kemikalier, mot ytan under högt tryck. Detta rengör fasaden noggrant och är bra för projekt som inte vill använda sig av kemikalier. Blästring utförs med specialutrustning och finns i olika former, bland annat tung och lätt blästring. Tung blästring använder tyngre material och högre lufttryck (över 5 Bar), medan lätt blästring använder lättare material och lägre tryck (under 4,5 Bar). Tekniken används för att rena ytor inför målning eller andra beläggningar och är känd för sin snabbhet och effektivitet.

Varje blästringsteknik har sina fördelar och begränsningar, och valet måste göras med hänsyn till både ytmaterialet och typen av klotter. Genom att välja rätt blästringsteknik kan man effektivt och säkert ta bort klotter, återställa ytor till sitt ursprungliga skick och bevara fastighetens estetiska och materiella värde.

Förebyggande åtgärder

Att välja rätt metod och produkt för klottersanering är avgörande för att skydda ytor effektivt och undvika onödiga skador. För att ytterligare skydda ytor och förenkla framtida sanering, är klotterskydd ett utmärkt val. Denna vattenburna lösning erbjuder långtidsskydd för de flesta typer av ytor och är effektiv mot både spray- och penselklotter, samt tuschklotter. Dessutom ger klotterskyddet ett robust skydd mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt i upp till minst 5 år. Genom att använda klotterskydd kan fastighetsägare både förebygga klotter och minska behovet av frekventa och kostsamma saneringar. Om du är i behov av klottersanering, tveka inte att kontakta oss. Vi erbjuder hjälp inom 24 timmar!