08-60 55 020 | info@coloroff.se

Vilka är de vanligaste ytorna som drabbas av klotter?

Vanligt på offentliga fastigheter

De vanligaste ytorna som drabbas av klotter är väggar på offentliga byggnader som ofta är lockande mål för klottrare på grund av synligheten. Därför drabbas främst offentliga fastigheter och platser såsom tågstationer, tunnelbanestationer, skolor, lekplatser, broar, bänkar och offentliga toaletter. 

Andra platser som också ofta utsätts för klotter inkluderar företagslokaler, parkeringsplatser och flerbostadshus.

Vi erbjuder klottersanering i hela landet

Klotter blir ett alltmer utbrett problem i Sverige och påverkar både offentliga och privata utrymmen. Som en ledande aktör inom klotterborttagning spelar Color Off en viktig roll i att hantera detta problem och återställa skadade ytor till sitt ursprungliga skick med miljövänliga produkter och minimal påverkan på fasaden. 

Förutom i Stockholm erbjuder vi bland annat klottersanering i Västerås och klottersanering i Uppsala.

Effektiv klottersanering

Klottersanering är en viktig del i att upprätthålla säkra och attraktiva offentliga och privata utrymmen. Att sanera klotter spelar en avgörande roll i att återställa skadade ytor till sitt ursprungliga skick. Det är en process som kräver både effektiva metoder och rätt utrustning för att uppnå bästa möjliga resultat.

ColorOff erbjuder effektiva och innovativa lösningar för att bekämpa klotterproblemet. Våra avancerade klotterborttagningsprodukter kan användas på olika ytor och är både väldigt effektiva samtidigt som de är skonsamma mot miljön och även underliggande material och färger. Genom att använda våra produkter kan fastighetsägare och myndigheter snabbt återställa skadade ytor till sitt ursprungliga skick.